Canon op basis van grondwaarde

Bij de levering van de grond wordt de canon vastgesteld. Uitzonderingen daargelaten is het dan geldende canontarief bepalend. De canon is een percentage dat wordt berekend over de grondwaarde. De canon dient in maandelijkse termijnen door de erfpachter betaald te worden.

De maandelijkse canon wordt berekend door het Canonpercentage te vermenigvuldigen met de Grondwaarde en het resultaat daarvan te delen door twaalf (12 maanden) en het resultaat daarvan af te ronden op hele eurocenten.

Rekenvoorbeeld maandelijkse canon:

Het Canonpercentage bedraagt: 4,0%

De Grondwaarde bedraagt: EUR 100.000

De jaarcanon bedraagt dan EUR 4.000 (= 4% x EUR 100.000)

De Maandelijkse canon bedraagt dan EUR 333,33 (= EUR 4.000 gedeeld door 12 maanden)