Erfpachtcontract

Overeenkomst tussen erfpachter als gebruiker, en de grondeigenaar als eigenaar van de grond.