Erfpachtrecht

Erfpacht is een zogenaamd beperkt zakelijk recht. Het geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak te houden en te gebruiken als ware hij eigenaar. Als vergoeding voor dat gebruik betaalt de erfpachter canon, in maandelijkse termijnen.