Hoe bereken ik de tussentijdse terugkoopprijs?

Tussentijdse terugkoop
Bij Grondvermogen bestaat het recht om 30 jaar na de vestiging van het erfpacht de grond terug te kopen tegen de geïndexeerde grondwaarde. De terugkoopfactor is een getal dat gebruikt wordt om de terugkoopsom van de grond te berekenen. De hoogte van de terugkoopfactor is opgenomen in de erfpachtakte.

Daarnaast is er doorlopend van jaar 10 tot jaar 30 ook het recht om de grond terug te kopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag van zes keer de geldende jaarcanon. Meer informatie over tussentijdse terugkoop treft u hier aan.

Terugkoopfactor bij herijking
De terugkoopfactor is een getal dat gebruikt wordt om de terugkoopsom van de grond te berekenen. De hoogte van de terugkoopfactor is opgenomen in de erfpachtakte. De terugkoopfactor is gelijk aan 1 gedeeld door het canonpercentage op het moment van aangaan respectievelijk herijking.

Rekenvoorbeeld
Uitgangspunten:
De herzieningsdatum is 15 januari 2050.
De maandelijkse canon per 1 januari 2050 bedraagt: EUR 1009,17.
De terugkoopfactor (voorafgaande aan de herzieningsdatum) is 25.
Uitwerking:
De terugkoopprijs bedraagt dan:
EUR 1.009,17 x 12 x 25 = EUR 302.751,00.