Hoe zit het met de verkoopbaarheid van de woning?

Wanneer u gaat verhuizen, verkoopt u de woning als erfpachtrecht. Onderdeel van het erfpachtrecht is de verplichting tot betaling van canon. Een koper van een woning neemt deze verplichting van u over en zal hierdoor minder voor uw woning willen betalen dan wanneer u de woning op vol eigendom zou hebben verkocht.

Bij een verkoop van het erfpachtrecht blijft de eigendom van de grond bij de Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen. U hoeft geen goedkeuring te vragen van Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen voor de verkoop van het erfpachtrecht.