Onder welke regelgeving valt Grondvermogen?

Grondvermogen is geen financieel product zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (WFT) en daarmee valt het erfpachtproduct van Grondvermogen niet onder de Wft. Dit betekent dat geen toezicht wordt uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiƫle ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiƫle ondernemingen van de Wft.