Ontvang ik een financieel jaaroverzicht van de betaalde canon?

Ten behoeve van uw belastingaangifte verstrekt Grondvermogen jaarlijks een financieel overzicht, met daarin opgenomen de door u betaalde canon in het afgelopen jaar. Wij sturen dit overzicht uiterlijk medio februari van het nieuwe jaar aan u toe. Mocht u in het afgelopen jaar de woning met erfpacht hebben verkocht, dan kunt u via het contactformulier een verzoek indienen om een jaaroverzicht te ontvangen voor het gedeelte van het jaar dat u canon heeft betaald voor de betreffende woning. Denkt u er daarbij aan om het betreffende erfpachtadres te vermelden, alsmede het adres waarnaar het jaaroverzicht verzonden kan worden.