Opstallen

Alles wat op een stuk grond gebouwd, geplaatst of geplant is.