Terugkoopfactor bij herijking

De terugkoopfactor is een getal dat gebruikt wordt om de terugkoopsom van de grond te berekenen. De hoogte van de terugkoopfactor is opgenomen in de erfpachtakte. De terugkoopfactor is gelijk aan (1 gedeeld door het canonpercentage op het moment van aangaan respectievelijk herijking).

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten:
De herzieningsdatum is 15 januari 2050.
De maandelijkse canon per 1 januari 2050 bedraagt: EUR 1.009,17.
De terugkoopfactor (voorafgaande aan de herzieningsdatum) is 25.


Uitwerking:

De terugkoopprijs bedraagt dan:
EUR 1.009,17 x 12 x 25 = EUR 302.751,00.