Wat is een notariële erfpachtopinie en wanneer is deze benodigd?

Sinds 1 April 2012 stellen de meeste banken bij een financieringaanvraag voor een woning die op particuliere erfpacht staat, het aanleveren van een notariële opinie verplicht. Deze notariële erfpachtopinie dient te voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

In deze notariële erfpachtopinie staat of uw erfpachtovereenkomst in aanmerking komt voor bancaire financiering. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de duur van het erfpachtrecht,  de canon en canonaanpassing, vergoedingsregeling en de wijze waarop wijzigingen binnen het erfpachtcontract kunnen worden doorgevoerd. Een woning op Grondvermogen erfpachtvoorwaarden komt in aanmerking voor een positieve “groene” notariële erfpachtopinie, mits de erfpachter een natuurlijk persoon is.

Als U uw woning wilt verkopen adviseren wij u om in het verkoopinformatiepakket of brochure van de woning zo’n erfpachtopinie op te nemen. Hiermee weet een potentiele koper dat de erfpacht-voorwaarden aan de financieringsvoorwaarden voldoen die de banken onder andere stellen voor de verstrekking van een financierings- of hypotheekaanvraag.