Wat is indexatie van de canon?

In de erfpachtvoorwaarden staat opgenomen dat de canon jaarlijks wordt aangepast voor prijsstijgingen (de zogenaamde inflatie). Deze jaarlijkse aanpassing per 1 januari geschiedt op grond van de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens van de maand september van het voorgaande jaar, die wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks in december ontvangt u van ons bericht hoeveel de canon voor het aankomende jaar bedraagt.