Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning?

Als erfpachter blijft u eigenaar van de woning en dus ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning, tuin en andere opstallen.