Zijn er consequenties voor gemeentelijke heffingen en verzekeringen?

Als erfpachter blijft u dezelfde gemeentelijke heffingen betalen als die u betaalde als eigenaar van de grond. Er verandert ook niets voor uw woonhuisverzekering.

Inzake WOZ en heffingen
De erfpachtverplichting heeft geen gevolgen voor de WOZ-waarde van uw woning, omdat deze wordt bepaald zonder rekening te houden met erfpachtverplichtingen. Ook voor gemeentelijke lasten en heffingen, zoals waterschapslasten en milieuheffingen, heeft het recht van erfpacht geen gevolgen.