Welkom bij Grondvermogen

Vermogen in Grond

Grondvermogen is een onderneming die in de periode vanaf 2008 tot 2014 voor circa 1.500 woningen in Nederland de ondergrond in erfpacht heeft uitgegeven. Op dit moment worden er door Grondvermogen geen nieuwe rechten van erfpacht meer uitgegeven.

Deze website biedt informatie over onderwerpen zoals overdracht van het recht van erfpacht, de jaarlijkse indexatie van de erfpachtcanon en de mogelijkheden en voorwaarden voor terugkoop van de grond onder uw woning. Mocht u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden of mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u met dit contactformulier uw vraag aan ons stellen.

Verkoop Woning

Bij de verkoop van uw woning, of beter gezegd voor de verkoop van het recht van erfpacht inclusief het recht van opstal, blijft de eigendom van de grond bij de Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen. 

Terugkoop Grond

De voorwaarden voor terugkoop van de grond zijn vastgelegd in de akte van levering van het recht van erfpacht. Hier geven wij een kort overzicht van de aspecten die bij uw afweging om tot terugkoop van de grond over te gaan een rol zouden kunnen spelen voor particuliere woningeigenaren voor wie de woning een eigen woning is. 

Deze informatie bevat géén advies van ons om de grond onder uw woning al dan niet terug te kopen. Voor advies over de vraag of u er verstandig aan doet om de grond onder uw woning al dan niet terug te kopen kunt u zich richten tot een financieel adviseur.

Erfpacht

In de erfpachtovereenkomst staan soms lastig te begrijpen bepalingen. Hieronder treft u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen aan en kunt u een uitleg vinden op belangrijke begrippen uit de akte van erfpacht.

Erfpacht

In de erfpachtovereenkomst staan soms lastig te begrijpen bepalingen. Hieronder treft u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen aan en kunt u een uitleg vinden op belangrijke begrippen uit de akte van erfpacht.

© 2024 – alle rechten voorbehouden. brand managed by dbm