Verkoop woning

Bij de verkoop van uw woning, of beter gezegd voor de verkoop van het recht van erfpacht inclusief het recht van opstal, blijft de eigendom van de grond bij de Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen. De koper van uw woning neemt dus het erfpachtcontract van u over en gaat dan dus de maandelijkse canon aan ons betalen. Hierdoor zal de koper dus minder voor uw woning willen betalen dan wanneer u de woning op zogenaamd vol eigendom zou hebben verkocht.

Afhankelijk van de looptijd van het recht van erfpacht valt ook te overwegen om eerst de grond van ons terug te kopen en dan de woning in vol eigendom te verkopen. Hier vindt u meer informatie over het terugkopen van de grond.

U hoeft aan ons geen goedkeuring te vragen voor de verkoop van het erfpachtrecht, maar wij worden wel graag tijdig geïnformeerd over de datum van overdracht en de betrokken notaris. Dit kunt u doen via dit contactformulier. Wij nemen dan contact op met de notaris en regelen met hem een soepele overdracht. Wij zullen de notaris ook vragen de volgende formulieren door de koper te laten invullen: