Erfpacht informatie

Geschiedenis van erfpacht

Lange historie
Erfpacht heeft een lange geschiedenis. Al in het oude Egypte werden staatsgronden in erfpacht uitgegeven. Ook de Romeinen gaven grond uit in erfpacht.

In Nederland kennen we erfpacht ook al heel lang. Oorspronkelijk gaven grondeigenaren, die hun grond niet wilden of konden bebouwen, delen uit in erfpacht. Op Nederlands grondgebied wordt erfpacht gebruikt sinds de 15e eeuw. Erfpacht werd in de wet opgenomen in 1824.

Wat betekent erfpacht voor u?
Erfpacht is een zakelijk recht dat u het recht geeft de grond te gebruiken. In ruil hiervoor betaalt u een vergoeding, de erfpachtcanon.

Contact

grondvermogen@vanlanschot.com

Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1

KvK: 3429 3787

Bezoekadres:
Leonardo da Vinciplein 60
5223 DR  ‘s-Hertogenbosch (alleen op afspraak)