Aanvraag notariële opinie

Erfpachtopinie
Sinds 1 April 2012 stellen de meeste banken bij een financieringsaanvraag voor een woning die op particuliere erfpacht staat, het aanleveren van een notariële opinie verplicht. Deze notariële erfpachtopinie dient te voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

In een notariële erfpachtopinie staat vastgelegd waaraan overeenkomsten aan dienen te voldoen om in aanmerking te komen tot financierbaarheid. Onder deze criteria valt o.a. de duur van het erfpachtrecht,  de canon en canonaanpassing, vergoedingsregeling en de wijze waarop wijzigingen binnen het erfpachtcontract kunnen worden doorgevoerd.

Notaris
Een notaris wordt ingeschakeld als bevoegd persoon voor het opstellen van deze notariële erfpachtopinie waarbij de criteria wordt getoetst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model dat is opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Bij een negatieve opinie (rood) is de kans zeer groot dat banken een hypotheekaanvraag voor een woning op particuliere erfpacht zullen afwijzen, aangezien het erfpachtcontract niet voldoet aan de gestelde criteria.

Grondvermogen “Groene” erfpachtvoorwaarden
Een woning op Grondvermogen erfpachtvoorwaarden komt in aanmerking voor een positieve “groene” notariële erfpachtopinie, mits de erfpachter een natuurlijk persoon is.

Als U uw woning wilt verkopen adviseren wij u om in het verkoopinformatiepakket of brochure van de woning zo’n erfpachtopinie op te nemen. Hiermee weet een potentiele koper dat de erfpacht-voorwaarden aan de financieringsvoorwaarden voldoen die de banken, onder andere, stellen voor de verstrekking van een financierings- of hypotheekaanvraag.

Kosten
Een notariële erfpachtopinie kunt u hier aanvragen. Er zijn echter wel kosten aan een notariële erfpachtopinie verbonden. Wij brengen u daarvoor €423,50 inclusief BTW  (€ 350,- exclusief btw in rekening). Voor een spoed aanvraag wordt €60,50  inclusief BTW extra in rekening gebracht. Bij meerdere appartement indexnummers worden aanvullende kosten berekend.

Aanvraag formulier erfpachtopinie; Aanvraag notariële opinie